ห้องพัก


Pic1 52e6e59eb764082db9e5659179053f4714cf57e9dc41eb9328319ff1aa103d8c

ห้อง Supreme เดี่ยว

จำนวนคน: 2

 • แอร์

 • น้ำอุ่น

 • โทรทัศน์

 • ตู้เย็น

600 บาท ต่อคืน

ห้อง Supreme คู่

จำนวนคน: 2

 • แอร์

 • น้ำอุ่น

 • โทรทัศน์

 • ตู้เย็น

700 บาท ต่อคืน

Pic1 85f7f4dafcd59e4a1a31c4274440ede32527e4757bdf15ac73b5568d51a26fab
Pic1 dc9d920b83d31d4f4243771b8212447cd691623cc630b23b2189d29e65101296

ห้อง Delux เดี่ยว

จำนวนคน: 2

 • แอร์

 • น้ำอุ่น

 • โทรทัศน์

 • ตู้เย็น

 • อาหารเช้า

800 บาท ต่อคืน

ห้อง Supreme คู่

จำนวนคน: 2

 • แอร์

 • น้ำอุ่น

 • โทรทัศน์

 • ตู้เย็น

 • อาหารเช้า

900 บาท ต่อคืน

Pic1 9885123061a1642663983ffd6ae5064d83ffeb142fd83e9207c9e56da98b2426
Pic1 97a70eb1dbdf1635b468683815a7cc2ba7a26868b0f1d5af751b3d9264bd05eb

ห้อง Sweet

จำนวนคน: 2

 • แอร์

 • น้ำอุ่น

 • โทรทัศน์

 • ตู้เย็น

 • อาหารเช้า

 • ห้องรับรอง

1500 บาท ต่อคืน